Archive for Lipiec, 2012

Pacyfizm i ekologizm

Ruchy społeczne współczesnego świata nie mają tylko charakteru radykalnego. Są dwa ruch, których założenia są bardzo pokojowe. Pierwszy to pacyfizm, który powstał w Wielkiej Brytanii, chociaż powołuje się w swojej ideologii na greckich stoików i rzymskich epikurejczyków. Za początek współczesnego pacyfizmu można uznać powstanie w roku 1808 Towarzystwa Pokoju w Wielkiej Brytanii. To europejskie organizacje […]

Feminizm wyzwala kobiety

Równie widocznym i opiniotwórczym ruchem społecznym jest feminizm. Wywodzi się z ruchu emancypantek, czyli kobiet, które odważnie i wyraźnie wypowiadały się na temat braku praw dla pań. Emancypantki najmocniej działały w Wielkiej Brytanii, ale szybko znalazły naśladowczynie w innych krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, ale to, co w obecnym […]

Pod sztandarem antyglobalizmu

Anarchizm oprócz pokojowych ruchów jak hippisi, „dzieci kwiaty” stworzył kilka bardzo radykalnych. Najmocniej zapisały się ruch w Niemczech, np. grupa Baader Meinhof, która miała na swoim koncie akty terrorystyczne czy włoska grupa Czerwone Brygady, która m.in. doprowadziła do porwania i zamordowania włoskiego polityka Aldo Moro. Na szczęście obie grupy zostały przez policję zlikwidowane, a ich […]

Funkcjonujące ruchy społeczne

W każdym okresie historycznym różne grupy społeczne są szczególnie popularne i cenione. Nierównomierny rozwój gospodarczy, poważne problemy gospodarki światowej, lokalne i międzynarodowe konflikty przyczyniły się do powstania różnych ruchów społecznych. Do najpopularniejszych należy anarchizm, ruch społeczny o podłożu lewicowym, który krytykuje wszystkie stosunki kapitalistyczne, państwo liberalne i wszystko co ogranicza wolność. Powstał już pod koniec […]

Polskie partie polityczne

Partie w Polsce może założyć każdy posiadający prawa wyborcze obywatel, któremu udało się zebrać przynajmniej 1000 chętnych, którzy swoją deklarację popierającą podpisali własnym imieniem i nazwiskiem, opatrzyli stosownym podpisem , podając przy tym numer PESEL. Partię polityczną trzeba zarejestrować, czym zajmuje się Sąd Okręgowy w Warszawie, przedtem trzeba mieć już jednak gotowy statut i wybrany […]

Media czwartą władzą

Dzięki swojej funkcji opiniotwórczej i kontrolnej media odgrywają bardzo poważną rolę w społeczeństwie. Praktycznie każda informacja jest bowiem opatrzona komentarzem. Komentarz nie musi być nawet słowny, wystarczy, że redakcja pisma wyeksponuje jeden tytuł kosztem drugiego, albo w wiadomościach telewizyjnych poda pewną informację jako pierwszą. Jesteśmy tak ukształtowani, że to co jest na początku uważamy za […]

Współczesne środki przekazu

We współczesnym życiu społecznym i politycznym środki masowego przekazu odgrywają ogromną rolę. Ich podstawową funkcją jest przekazywanie informacji odbiorcy. Media można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsze to takie, w których przekaz informacji odbywa się tylko w jednym kierunku – od nadawcy do odbiorcy. Tak jest w przypadku pracy, książek, telewizji, radia i filmu. Drugie […]

Rola stowarzyszeń

Do stowarzyszenia, które jest jedną z form działalności społecznej może należeć każdy. Nie ma tu żadnego wpływu wiek, majątek, przynależność polityczna. Stowarzyszenie musi liczyć przynajmniej piętnaście osób. Najpierw przygotowuje się statut, w którym podaje się nazwę, obszar działania, siedzibę, cele organizacji, sposób w jaki będzie można wstąpić do stowarzyszenia i z niego wystąpić. Każde stowarzyszenie […]

Funkcjonowanie związków zawodowych

Związki zawodowe są dobrowolnymi organizacjami, które zostały powołane do ochrony praw pracowniczych. Po drugiej wojnie światowej związki zawodowe rozwijały się w krajach zachodnich. W Polsce były praktycznie podporządkowane wiodącej partii politycznej. Dopiero w 1980 roku doszło do założenia NSZZ Solidarność, do których w najlepszym czasie należało ponad dziesięć milionów członków. Obecnie związki zawodowe są dość […]

Rola związków zawodowych

Pierwsze związki zawodowe zaczęły powstawać w Wielkiej Brytanii i było to związane z rozwojem przemysłu i pewnymi niekorzystnymi tendencjami, które zaczęły narastać w związku ze złym traktowaniem pracowników. W pierwszej połowie XIX wieku industrializacja doprowadziła do wzrostu bezrobocia, pogorszenia warunków pracy i zatrudnienia robotników oraz coraz bardziej niebezpiecznych warunków pracy. Początkowo związki zawodowe działały nielegalnie. […]