O polityce poczytaj w „polityce”

Rynek tygodników opinii w Polsce gwałtownie się rozrasta. Ostatnio wiele mówiło się o powstaniu dwóch nowych, „niezależnych” tytułów – „do rzeczy” pod redakcją Pawła Lisickiego i „w sieci” – czasopisma braci Karnowskich. Jednak według wielu medioznawców i dziennikarzy najwyższą jakość prezentują najstarszy z całego gremium tygodników opinii – „polityka”. Czasopismo po raz pierwszy zostało wydane w 1957 r. Obecnie jego redaktorem naczelnym jest Jerzy Baczyński. „polityka” reprezentuje orientację liberalno-lewicową. Tematyka poruszana w czasopiśmie obejmuje wydarzenia społeczne, gospodarcze, kulturalne, naukowe polski i świata. Tygodnik jest bardzo wiarygodny w przekazywaniu informacji z areny politycznej. Zajmuje czołowe miejsca w rankingach poprawności. Czytelnicy mogą mieć pewność, że dowiedzą się prawdy o tym, co dzieje się na arenie politycznej. Artykuły są pisane doskonałą polszczyzną, reprezentują wysoki poziom literacki i zawsze odnoszą się do aktualnych tematów. Tygodnik bardzo dba o wiarygodność informacji, co przejawia się w korzystaniu z opinii specjalistów i doniesień korespondentów zagranicznych. Uważam, że trudno jest znaleźć na polskim rynku drugie tak dobre czasopismo. Jako że nie samą polityką człowiek żyje, tygodnik oferuje również dużo ciekawej publicystyki oraz zajmujące artykuły o nauce, historii i kulturze.

Both comments and pings are currently closed.